Eneris s. r. o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 05127-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 1. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Eneris s. r. o., se sídlem č.p. 14, 282 01 Chrášťany, IČO: 27648800

Datum nabytí právní moci: 18. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 675.9 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon