ENERGOVR s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13127-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 28. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGOVR s.r.o., se sídlem Hroznová 425/53, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 06629164

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 171.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon