Energotip s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů

Číslo jednací: 12097-6/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil v postavení držitele licence na výrobu elektřiny porušením § 9 odst. 1 energetického zákona, a to tím, že ode dne 31. srpna 2015 do současnosti nesplnil povinnost neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny rozhodnutí o udělení licence, spočívající v povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, neboť ke dni 31. srpna 2015 došlo ke změně adresy sídla účastníka řízení z původní adresy na novou adresu sídla, a tuto změnu účastník řízení, v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona, neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energotip s.r.o., se sídlem K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 01402498

Datum nabytí právní moci: 3. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 574.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon