ENERGON Dobříš, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03470-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGON Dobříš, s.r.o., se sídlem č. p. 1665, 263 01 Dobříš, IČO: 25727362

Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon