ENERGON Dobříš, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09638-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Jílové u Prahy na ulici K Pepři u č. p. 622 zemní práce související s realizací projektu výstavby „inženýrských sítí v lokalitě Jílové Výhledy II.", kdy při provádění zemních prací došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 63 (dále jen „plynárenské zařízení"), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ENERGON Dobříš, s.r.o., se sídlem čp. 1665, 263 01 Dobříš, IČ: 25727362

Datum nabytí právní moci: 5. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.21 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon