Energomontáže Votroubek s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

13.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 08419-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání tří přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 28791274

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2020

Attached files

Sdílejte

Share icon