ENERGOLAND spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08452-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGOLAND spol. s r.o., se sídlem Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO: 47472961

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 284.86 KB

Sdílejte