ENERGO 2000, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí výkazu

Číslo jednací: 11293-10/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl ve stanovené lhůtě ani do dne vydání tohoto rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost požadovaný výkaz předběžně kalkulovaných cen a technických parametrů k 1. lednu 2013, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. d) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ENERGO 2000, a.s., se sídlem Nekázanka 11/880, 110 00 Praha 1, IČ: 49240170

Datum nabytí právní moci: 24. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 703.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon