ENERGO 2000, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí informací týkajících se výsledné ceny a dodaného množství tepelné energie za rok 2013

Číslo jednací: 03671-11/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie neposkytl Úřadu na písemnou žádost ze dne 16. července 2012 ani na opakovanou písemnou žádost ze dne 17. srpna 2012 ve stanovené přiměřené lhůtě úplné, správné a pravdivé podklady a informace, zejména informace týkající se výsledné ceny tepelné energie za rok 2011 a množství dodané tepelné energie, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ENERGO 2000, a.s., se sídlem Nekázanka 11/880, 110 00 Praha 1, IČ: 49240170

Datum nabytí právní moci: 5. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 380.64 KB

Obsah

Sdílejte