Energie2 Holding SE – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10142-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241533527 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie2 Holding SE, se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČO: 29145031

Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 407.85 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon