Energie - stavební a báňská a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10604-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Řitka, na ulici Lesní, u domu č. p. 207, zemní práce v souvislosti se stavbou „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a dále dne 29. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Řitka, na ulici Lesní, u domu č. p. 240 zemní práce v souvislosti se stavbou „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 27204 KLADNO, IČ: 45146802

Datum nabytí právní moci: 7. 1. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon