Energie Radonice s.r.o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 07074-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) téhož zákona požadoval v cenové lokalitě výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Informace o účastníkovi řízení:

Energie Radonice s.r.o., se sídlem č. ev. 61, 431 55 Radonice, IČO: 05073219

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon