Energie Pro s.r.o. – rozhodnutí o neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 08816-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence č. 141225190 na obchod s elektřinou v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 16. června 2016 označenou jako Žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 03759-8/2016-ERU, opakovanou výzvu ze dne 1. července 2016 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 03759-13/2016-ERU a další opakovanou výzvu ze dne 29. července 2016 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 03759-21/2016-ERU, ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie Pro s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO: 24701921

Datum nabytí právní moci: 7. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 405.01 KB

Obsah

Sdílejte