Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost – rozhodnutí o neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 08817-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho -výzvu ze dne 6. června 2016 označenou jako Žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 03759-4/2016-ERU, -opakovanou výzvu ze dne 1. července 2016 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 03759-15/2016-ERU a další opakovanou výzvu ze dne 29. července 2016 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 03759-20/2016-ERU ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 29283272

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon