Energie napřímo s.r.o. - rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 09796-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jako prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku, neboť požadoval po spotřebiteli platby za sdružené služby dodávky elektřiny, které mu účastník řízení dodal i přesto, že si je od něj spotřebitel neobjednal.

Informace o účastníkovi řízení:

Energie napřímo s.r.o., se sídlem Peroutková 334/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07424183

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 514.93 KB

Obsah

Sdílejte