Energie Domova s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

28.05.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 12176-4/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2016, č. j. 09962-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 07317.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie Domova s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 01917021

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 209.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon