Energie AG Teplo Rokycany s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 12244-6/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách v cenové lokalitě „Zbiroh" vyúčtoval svým odběratelům v průběhu kalendářního roku 2013 ceny tepelné energie, jejichž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen z důvodu uplatnění ekonomicky neoprávněných nákladů a porušení závazných podmínek pro sjednání cen, když v rozporu s ust. bodu (1.1) a (1.2) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie, uplatnil v cenové lokalitě „Zbiroh" ekonomicky neoprávněné náklady, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., se sídlem Rokycany, Pod Kostelem 117, PSČ 337 01, IČO: 25223569

Datum nabytí právní moci: 27. 9. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte