Energie AG Kolín a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 05152-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 1. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Energie AG Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 47538457

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.49 KB

Obsah

Sdílejte