Energie – stavební a báňská a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01248-7/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon