Energetika Kněžice s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03556-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 12 přestupků a 1 pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Energetika Kněžice s.r.o., se sídlem Kněžice 37, 289 02 Kněžice, IČO: 27410315

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon