ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 03137-4/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., se sídlem Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČO: 43420222

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte