ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00303-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., se sídlem Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČO: 43420222

Datum nabytí právní moci: 31. 1. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte