Energana s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Datum

Číslo jednací: 13093-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 26. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Energana s.r.o., se sídlem Ve Vilkách 681, 252 62 Horoměřice, IČO: 24269841

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 181.57 KB

Obsah

Sdílejte