ENEL TRADE S.P.A. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12187-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 6. října 2016, č. j. 10147-3/2016-ERU, ve znění opravného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 14. října 2016, č. j. 10147-4/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 63916.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ENEL TRADE S.P.A., se sídlem Viale Regina Margherita 125, 001 98 Řím, Italská republika

Datum nabytí právní moci: 14. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 220.85 KB

Obsah

Sdílejte