ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Datum

Číslo jednací: 13132-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 27. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

ENEL GLOBAL TRADING S.P.A., se sídlem Řím, viale Regina Margherita 125, Italská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 05918271007

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 172.69 KB

Obsah

Sdílejte