Enbezo s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinností držitele licence

Číslo jednací: 10419-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 9 přestupků podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající držitel licence na obchod s elektřinou a licence na obchod s plynem, v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neposkytl spotřebitelům při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na svých internetových stránkách informaci o konečné nabídkové ceně formou ceníku tak, aby měli spotřebitelé možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží.

Informace o účastníkovi řízení:

Enbezo s.r.o., se sídlem Tyršova 799, 768 24 Hulín, IČO: 05997232

Datum nabytí právní moci: 2. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 470.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon