Informace k nařízení REMIT

Energetický regulační úřad (ERÚ) zpracoval informační dokument na základě komunikace s účastníky trhu a ostatními zainteresovanými subjekty.

Cílem je poskytnout zainteresovaným stranám aktuální a ucelené informace k implementaci nařízení REMIT.

  • Kdo je ovlivněn nařízením REMIT?
  • Na které produkty a trhy se vztahuje nařízení REMIT?
  • Jaká je role agentury ACER v rámci nařízení REMIT?
  • Co je zneužití trhu?
  • Co jsou to důvěrné informace?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v dokumentu Otázky a odpovědi k implementaci nařízení REMIT. Tento dokument si lze prohlédnout rovněž v původním znění zde.

V současné době agentura ACER zveřejňuje dokument Questions & Answers on REMIT, který bývá v pravidelných intervalech aktualizován. V dokumentu lze dohledat otázky týkající se nejen samotného nařízení REMIT, ale také prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Pokyny agentury ACER

Tento dokument obsahuje nezávaznou Příručku, která je určena vnitrostátním regulačním orgánům v souladu s článkem 16 (1) nařízení č. 1227/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) o uplatňování definic stanovených článkem 2 nařízení REMIT. Pokyny agentury ACER

Share

Share icon