Energetický regulační úřad zveřejňuje v souladu s čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) č. 347/2013 metodiku a kritéria pro hodnocení elektroenergetických a plynárenských infrastrukturních projektů a jejich rizikovosti. Tato metodika a stanovená kritéria budou uplatňována při vyhodnocování žádostí o udělení pobídek podaných v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 347/2013.

Připojené soubory

Share