Poděkování Rady Energetického regulačního úřadu a nabídka spolupráce samosprávám

Nov 11, 2021

Sdělení Rady ERÚ

Rada Energetického regulačního úřadu (Rada ERÚ) by chtěla navázat na spolupráci se zástupci neziskových organizací, spotřebitelských sdružení a zástupci místních samospráv, pro které v říjnu úřad zorganizoval on‑line školení, kde s účastníky sdílel veškeré informace k problematice dodavatelů poslední instance, záloh, plateb, změny dodavatele apod., aby byla cílená pomoc všech zúčastněných subjektů co nejefektivnější. Proto nabízí další školení, opět on-line formou, k aktuálnímu vývoji a možnostem řešení pro spotřebitele v této mimořádně tíživé situaci.
 

On-line školení proběhne ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 14:00 hodin.
(Více informací naleznete na internetových stránkách ERÚ.)


Rada ERÚ by chtěla poděkovat všem neziskovým organizacím a spotřebitelským sdružením, které se zapojily do pomoci spotřebitelům – ti se po ukončení dodávek energií od firem ze skupiny Bohemia Energy entity a dalších dodavatelů potýkají s několikanásobným zvýšením cen elektřiny a plynu. Stejně tak chce Rada ERÚ poděkovat místním samosprávám, které již zavedly některé z nástrojů přímé pomoci spotřebitelům dosažitelné na komunální úrovni.

Zároveň se Rada ERÚ domnívá, že k účinné pomoci občanům ze strany místních samospráv by velkou měrou mohly přispět jejich zkušenosti a chtěla by vyzdvihnout některé příklady z praxe, které kraje, města a obce podnikly, aby nabídly vzhledem k aktuální situaci pomoc nejpotřebnějším, kteří jsou jakkoliv zasaženi vysokými cenami energie a kteří se v nastalé situaci mohou hůře orientovat. O jejich následování si dovoluje požádat i ostatní:

  • poskytnutí finanční pomoci zasaženým spotřebitelům formou bezúročných půjček, které by jim pomohly vyřešit jejich svízelnou finanční situaci a neohrozily je úrokovou zátěží, tak jak se rozhodli v Mladé Boleslavi,
  • zavedení, nebo posílení vlastní poradenské činnosti, a nastavení aktivního přístupu k poskytování této pomoci, tak jak učinili například v Pečkách,
  • zapojení energetických ombudsmanů, případně vytvoření podobného institutu, který by pomohl ohroženým spotřebitelům, po vzoru Jihočeského kraje,
  • poskytování kontaktů na místní poradny, sdílení informací k dané problematice na internetových stránkách krajských, městských a obecních úřadů a v tištěných místních zpravodajích.


V Praze dne 11. listopadu 2021

Rada Energetického regulačního úřadu

Attached Files