DKV STAV s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Dec 17, 2021

Číslo jednací: 08171-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

DKV STAV s.r.o., se sídlem Lidická 101, 252 68 Středokluky, IČO: 24251968

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2021

Attached Files