EMONTAS-SERVIS s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32 při provádění zemních výkopových prací

Číslo jednací: 03825-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 20. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Studénky před pozemkem parc. č. 467/7 zemní výkopové práce související s provedením zemní kabelové přípojky  nízkého napětí „Dolní Studénky-Fridrichová, parc. 467/7, NNk", pomocí strojního mechanizmu (minirýpadlo Kubota KX101), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EMONTAS-SERVIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200

Datum nabytí právní moci: 1. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 679.06 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon