EMONTAS-SERVIS s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šumperk

Číslo jednací: 00255-9/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 21. června 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šumperk, na ulici Bohdíkovská, u domu č. p. 89, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Šumperk – Kotzmannová, vedení NNv a výměna vedení NNv", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu. Správní řízení vedené s účastníkem řízení bylo zastaveno, neboť bylo prokázáno, že účastník řízení vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby k porušení dotčených povinností nedošlo, čímž došlo k naplnění liberačních důvodů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EMONTAS-SERVIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200
Datum nabytí právní moci: 26. 2. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 459.67 KB

Obsah

Sdílejte