ELSPOL Elektro s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07338-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

ELSPOL Elektro s.r.o., se sídlem Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov, IČO: 25865455

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 290.37 KB

Obsah

Sdílejte