ELQA HRADČANY s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 09810-16/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

ELQA HRADČANY s.r.o., se sídlem Tišnovská 16, 666 03 Hradčany, IČO: 60705523

Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon