ELQA HRADČANY s.r.o. - rouhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno – Komín

Číslo jednací: 07709-8/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 8. listopadu 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno – Komín na ulici Vavřinecká neřízený protlak pro pokládku kabelu nízkého napětí, při kterém došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 110, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ELQA HRADČANY s.r.o., se sídlem Hradčany 16, 666 03 Hradčany, IČ: 60705523
Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.07 MB

Obsah

Sdílejte