ELMOS LIBEREC s.r.o., – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 07458-12/2017-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku, zahájené pro podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 27. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Liberci, prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČO: 47780126

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon