elitbau s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 04006-21/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. července 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v  katastrálním území Kateřinky u Opavy v oblasti s názvem Střední pole (severní obchvat – východní část) zemní práce v souvislosti se stavbou „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část", při kterých došlo k poškození vysokotlakého plynovodu OC DN 300, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost elitbau s.r.o., se sídlem Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 25571273

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.03 MB

Obsah

Sdílejte