ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 06845-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vítanov, v části obce Stan, u domu č. p. 2 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Vítanov, orientační osvětlení - část II.", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem č. p. 146, 569 73 Svojanov, IČ: 27497046

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.77 KB

Obsah

Sdílejte