ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01154-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Mohelnice na ulici 1. Máje u pozemku parc. č. 2244/2 a č. 2244/1 zemní práce v souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Moravská 398, 569 92 Bystré, IČ: 27497046

Datum nabytí právní moci: 14. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon