Statistika a sledování kvality

V této části jsou k dispozici čtvrtletní a roční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR. Současně jsou zde uvedeny jednotlivé výkazy a metodika pro zasílání provozně technických dat za oblast elektroenergetiky. Dále zde naleznete i zprávy o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny a vzory ročních souhrnných zpráv o dosažené úrovni kvality a dodržování standardů.