Elektrické instalace Zíka s.r.o. - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 10687-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v odběrném místě v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona připojil prostřednictvím svých zaměstnanců transformátor na neměřenou část elektrické instalace, v důsledku čehož zákazník v odběrném místě odebíral neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Elektrické instalace Zíka s.r.o., se sídlem Velký Osek, Sokolovská 772, 281 51 Velký Osek, okres Kolín, IČO: 28232178

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon