Elektrárna Dětmarovice, a.s. – rozhodnutí k porušení povinností dodavatele tepelné energie vztahující se k měření a vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 11318-9/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie za období 1. února 2013 až 30. dubna 2015 odběrateli neúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů měřicího zařízení, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem č. p. 1202, 735 71 Dětmarovice, IČO: 29452279

Datum nabytí právní moci: 11. 4. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte