Elektrárna Chvaletice a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 06072-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval odběratelům tepelné energie dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO: 28786009

Datum nabytí právní moci: 5. 8. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon