EKOZIS spol. s r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00997-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO: 41031024

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 269.21 KB

Obsah

Sdílejte