EKOZIS spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07202-7/2017-ERU

Účastník řízení se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Vikýřovice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EKOZIS spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO: 41031024

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.45 MB

Obsah

Sdílejte