EKOTERM - SERVIS spol. s r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie a neověření správnosti měření měřícího zařízení

Číslo jednací: 11377-5/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, tj. dodavatel tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona měřil dodávku tepelné energie pěti měřicími zařízeními jejichž platnost ověření již skončila a dále se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

EKOTERM - SERVIS spol. s r.o., se sídlem Klánova 1431/61, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 45277346

Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte