Ekotempo spol. s r.o.– rozhodnutí k poškození plynovodní přípojky PE d 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 16550-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. dubna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velké Losiny, ulice Revoluční u č. p. 197 (par. č. 1308) v souvislosti se stavbou „Přístavba a stavební úpravy MŠ ve velkých Losinách, ulice Revoluční č. p. 197" zemní práce související s osazováním kanalizační šachty cca 1,2 m od objektu MŠ, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky PE d 32, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Ekotempo s r.o., se sídlem Mikulášská 1059/46, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČ: 15503771

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 552.79 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon