EKOSTAVBY Louny s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 11419-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., se sídlem Louny, Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČO: 10442481

Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon