Ekolinda s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 02427-15/2020-ERU

I. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02427-10/2020-ERU ze dne 20. dubna 2020 se v části výroku II. mění tak, že se slova „90 318 Kč (slovy: devadesát tisíc tři sta osmnáct korun českých)" nahrazují slovy „10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)".

II. Ve zbylé části se rozklad společnosti proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02427-10/2020-ERU ze dne 20. dubna 2020 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Ekolinda s.r.o., se sídlem Drnov 1, 274 01 Žižice, IČO: 27937879

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2021

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 460.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon