EKO Logistics s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
EKO Logistics s.r.o.
IČO
26710170
Spisová značka
14392/2021-ERU
Číslo jednací
14392-14/2021-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným věci podezření ze spáchání přestupku podle § 91a odst.1 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněně některých zákonů, ve znění účinném do 31. prosince 2021, kterého se měl dopustit tím, že dne 8. října 2021 a dne 13. října 2021 v rozporu s § 28 odst. 7 písm. a) energetického zákona jako vlastník nemovitosti, neumožnil dodávku elektřiny zákazníkovi na odběrném místě, se podle § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 204.33 KB

Obsah

Sdílejte